กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.799460528077680

ทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีทำบุญของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีทำบุญของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.798809521476114

อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ณ ห้องประชุม ICT โดยมี ผู้อํานวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.796986844991715

อบรมเชิงปฎิบัติการองค์ประกอบการจัดทำภาพยนต์สั้น

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการของค์ประกอบการจัดทำภาพยนต์สั้นสู่การสร้างสรรค์สื่อสังคมเเห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเเละปลอดภัย

โรงเรียนเวียงมอกวิทยาขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ได้เเก่…

นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3

ว่าที่ ร.ต. พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3

นายคณิต คนคม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2

นายวรุฒ บุญนัก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ที่ได้ให้เกียรติมามอบความรู้ในด้านการทำภาพยนตร์สั้นให้เเก่นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาค่ะ

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.766265428063857

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
และนางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ได้ชี้แจงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.758155165541550