โครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน สานต่อความดี ส่งเสริมดนตรีจิตอาสา

โครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน สานต่อความดี ส่งเสริมดนตรีจิตอาสา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาดนตรีพื้นบ้าน สานต่อความดี ส่งเสริมดนตรีจิตอาสา นำโดย คุณครูประนอม ดอนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ได้พัฒนาต่อยอด ดนตรีพื้นบ้านจิตอาสา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สืบสานรุ่นต่อรุ่นจากพี่สู่น้อง จากครูภูมิปัญญาผู้ชำนาญทางดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีไทย ถ่ายทอดทักษะพาปฏิบัติให้เล่นเป็น เล่นดี เป็นสิ่งดีมีคุณค่าพบหาได้ในโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม