กิจกรรมจริยธรรม สวดมนต์นั่งสมาธิ

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดกิจกรรมจริยธรรม สวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าวันศุกร์ก่อนเริ่มเรียนวิชาเเรก เพื่อให้นักเรียนเเละคณะครูมีจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้น ทำให้เกิดสติปัญญา สมองปลอดโปล่งพร้อมต่อการเรียนรู้เเละการทำงาน

อบรมการสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเครื่องเดียว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้าร่วมอบรบการสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเครื่องเดียว จากคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

สถานการณ์เเละวิธีป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อโควิด-19 เเพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก จึงได้รับเกียรติจาก นาย ธวัชชัย จันทร์เเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันเเละวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

การติดตามผลการดำเนินงาน”โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรือน”

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต(Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ในการนี้คณะศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ นี้ด้วย

มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์,วันภาษาไทย,วันต่อต้านยาเสพติด

12 ตุลาคม 2564
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ได้เเก่ -กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมคณิตศาสตร์
-กิจกรรมวันภาษาไทย
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่๙

12 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเเละนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีการวางพวงมาลาเเละน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”