มอบเกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์,วันภาษาไทย,วันต่อต้านยาเสพติด

12 ตุลาคม 2564
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ได้เเก่ -กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
-กิจกรรมคณิตศาสตร์
-กิจกรรมวันภาษาไทย
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่๙

12 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเเละนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีการวางพวงมาลาเเละน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”