สถานการณ์เเละวิธีป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มีเชื้อโควิด-19 เเพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก จึงได้รับเกียรติจาก นาย ธวัชชัย จันทร์เเสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบันเเละวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19