พิธีทบทวนคำปฎิณาณตนเเละสวนสนาม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวน้ำ โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนบ้านสะพานหิน โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน และโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เข้าร่วมพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.782490349774698