ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากทางโรงเรียน

23-5-67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ xga 28-4-67 ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท ประจ่าปีงบประมาณ 2567 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
8-มี.ค.2567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

12-ก.ค.2566เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖