ฝ่ายบริหาร

บุคลากรโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ฝ่ายบริหาร

นายนคินทร์ ภูริพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา


นายสิทธิราช ปิติเตชะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา