โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต

13 กันยายน 2564
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับเกียรติจาก นายเดชทวี ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเข้าค่ายวงโยธวาทิต ประจำปี 2564” โดยมี นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการนี้