การเเข่งขันทักษะคณิตศาสตร์

15-16 กันยายน 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการเเข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์