โครงการค่ายพัฒนาสภานักเรียน

18 กันยายน 2564
โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสภานักเรียน ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้อำนวยการ สวลี มีมานะ เป็นประธานเปิดโครงการ ขอขอบคุณพี่ๆวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทุกๆท่านที่ได้มามอบความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้ เเล้วยังได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการ ไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ที่ได้ให้โอวาทเเก่สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563-2564 เเละกล่าวปิดโครงการค่ายพัฒนาสภานักเรียน ในวันนี้