พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่๙

12 ตุลาคม 2564
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรเเละนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีการวางพวงมาลาเเละน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”