อบรมการสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเครื่องเดียว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้เข้าร่วมอบรบการสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเครื่องเดียว จากคณะวิทยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา