การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
และนางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ได้ชี้แจงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.758155165541550