ศึกษาดูงาน Smart farm

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา นำโดย รองผู้อำนวยโรงเรียนเวียงมอกวิทยา นางสวลี มีมานะ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย จังหวัดลำพูน ที่ได้มาศึกษาดูงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Smart farm) ,งานหุ่นยนต์ , งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.763041501719583