กิจกรรมทาสีสัญลักษณ์จราจรทางม้าลายหน้าโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเวียงมอก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “กิจกรรมทาสีสัญลักษณ์จราจรทางม้าลายบนถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเวียงมอกวิทยา”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.763556468334753