อบรมเชิงปฎิบัติการองค์ประกอบการจัดทำภาพยนต์สั้น

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการของค์ประกอบการจัดทำภาพยนต์สั้นสู่การสร้างสรรค์สื่อสังคมเเห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเเละปลอดภัย

โรงเรียนเวียงมอกวิทยาขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ได้เเก่…

นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3

ว่าที่ ร.ต. พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3

นายคณิต คนคม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2

นายวรุฒ บุญนัก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ที่ได้ให้เกียรติมามอบความรู้ในด้านการทำภาพยนตร์สั้นให้เเก่นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาค่ะ

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.766265428063857