รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

นางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในงานโครงการประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี