กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.799460528077680