โครงการอบรมค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เหล้า ประจำปี 2565

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดโครงการอบรมค่ายพุทธบุตรต้านยาเสพติด เหล้า ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี1เเละมัธยมศึกษาปีที่4 ในวันที่1-2 สิงหาคม 2565 โดยมีนายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนเเก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีดังกล่าว และมีนายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนายโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม