โครงการอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจรทําดีตามรอยพ่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจร ทำดี..ตามรอยพ่อ
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ร่วมใจป้องกันภัยจราจร ทำดี…ตามรอยพ่อ สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเวียงมอก โดย นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ ร.ต.ต.สมคิด กันนิกา รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สภ.เวียงมอก เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม