โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางสุวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี และกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม