ที่ตั้งโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เลขที่ 93 หมู่ที่ 14 บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

โทรศัพท์ 054-241506 โทรสาร 054-241506