ทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีทำบุญของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีทำบุญของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.798809521476114

อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น ณ ห้องประชุม ICT โดยมี ผู้อํานวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.796986844991715

รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

นางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับโล่รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จาก ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในงานโครงการประชุมใหญ่สามัญและอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พิธีทบทวนคำปฎิณาณตนเเละสวนสนาม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ.สนามกีฬาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการนคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหัวน้ำ โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนบ้านสะพานหิน โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน และโรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา เข้าร่วมพิธี

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.782490349774698

วันต่อต้านยาเสพติดเเละวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเเละวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.777625920261141

มอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้เเก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Skills Competition)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.774728683884198

เปิดประชุมกองลูกเสือ-เตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการ นคินทร์ ภูริพงษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วยผู้บัญชาลูกเสือ และคณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.771709527519447

อบรมเชิงปฎิบัติการองค์ประกอบการจัดทำภาพยนต์สั้น

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการของค์ประกอบการจัดทำภาพยนต์สั้นสู่การสร้างสรรค์สื่อสังคมเเห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเเละปลอดภัย

โรงเรียนเวียงมอกวิทยาขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ได้เเก่…

นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3

ว่าที่ ร.ต. พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง เขต 3

นายคณิต คนคม ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2

นายวรุฒ บุญนัก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ที่ได้ให้เกียรติมามอบความรู้ในด้านการทำภาพยนตร์สั้นให้เเก่นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาค่ะ

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.766265428063857

กิจกรรมทาสีสัญลักษณ์จราจรทางม้าลายหน้าโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเวียงมอกวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเวียงมอก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “กิจกรรมทาสีสัญลักษณ์จราจรทางม้าลายบนถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเวียงมอกวิทยา”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.763556468334753

ศึกษาดูงาน Smart farm

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา นำโดย รองผู้อำนวยโรงเรียนเวียงมอกวิทยา นางสวลี มีมานะ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย จังหวัดลำพูน ที่ได้มาศึกษาดูงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Smart farm) ,งานหุ่นยนต์ , งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040412213291&set=a.763041501719583

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายนคินทร์ ภูริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
และนางสวลี มีมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ได้ชี้แจงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงมอกวิทยา

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=100040412213291&set=a.758155165541550