Locket

฿199.00

รหัสสินค้า: 651 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุมงคล​ล็อกเกตหลวงปู่ครูบากวน รุ่นเมตตาศิษย์หลวงปู่ครูบากวน (พระสัทธรรมรังษี)
พิธีพุทธาภิเษก วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ วัดกุ่มเนิ้ง อ.เถิน จ.ลำปาง

วัตถุประสงค์ในการสร้าง

1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนลดภาระค่ารถรับ-ส่ง นักเรียนบ้านไกล

2. เพื่อซ่อมแซมสภาพรถตู้และรถกระบะของโรงเรียน ในการขนส่งนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลเวียงมอก

3. เพื่อเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ในวิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลน

4. เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการศึกษาอื่น (นักการภารโรง) ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล